Aplastik Anemi Hastalığı Nedir

Aplastik Anemi Hastalığı Nedir

Aplastik anemi her yaşı etkisine alabilen, nadir görülen bir kansızlık hastalığıdır. Kanımızda bulunan alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcukları kemik iliğinde üretilir. Aplastik anemide kemik iliği kan hücreleri üretmekte yetersiz kalır ve duraklama noktasına gelir. Sağlıklı bir vücut gelişiminde kemik iliği devamlı yeni kan hücreleri üretir, çünkü kan hücreleri belirli süreçte hayatta kalır bu nedenle vücudun sürdürülebilir üretime ihtiyacı vardır. Aplastik Anemi hastalarında, kemik iliği kan hücrelerini düşük oranla üretmekte hatta hastalığın ilerlemiş saflarında bu üretim durmaktadır.

Aplastik anemi doğu asya ülkelerinde daha sık görülmekle beraber her iki cinste de ayırt etmeksizin görülebilen ve belirli bir yaş grubunu hedef almaksızın ilerleyen bir hastalıktır.

Aplastik anemi hastalarının % 20 sinde hastalık kalıtsal yolla geçmiş bir bozukluk olarak görülmektedir. Ayrıca Aplastik aneminin bilinen en geçerli nedeni yüksek dozda radyasyona yada bazı virüs ve kimyasallara maruz kalmaktır.

Bağışıklık sisteminin kemik iliğine saldırıp yeterli miktarda kan hücresi üretmesini engellediği bir hastalık olmasından mütevellit otoimmün bir hastalık olma yolunda ipuçları verir.

Aplastik anemi diğer bir yandan tüberküloz hastalarında sık rastlanmaktadır. Tüberküloz hastalağına neden olan TBC virüsünün aplastik anemiyi tetiklediği son yıllarda ortaya konmuş tespitler arasındadır.

Aplastik Anemi sıkça diğer anemi hastalıkları ile karıştırılmaktadır. Doktorlar bu sebeple teşhiste kan sayımı, CPR testi ve biyokimya yöntemlerini kullanmaktadırlar.

Aplastik anemi hastalarında alyuvar eksikliği sebebiyle güç sarf etmeyi gerektiren işlerde nefeste tıkanma görülmektedir. Ayrıca yine kandaki alyuvarlar eksikliğinin oluşturduğu hipoksi, dokuların oksijene doymamasını sağlar ve buna paralel olarak ta hastalarda yorgunluk, halsizlik gözlenmektedir.

Aplastik aneminin diğer bir belirtisi vücudun bağışıklık sistemine karşı verdiği savaşta önemli rol oynayan akyuvarların eksilmesiyle, kanın mikroplarla savaşamaması ve buna bağlı olarak ta sık sık hastalanmakta aplastik anemi hastalığının belirtilerindendir.

Aplastik anemi tedavisinde kan ve kemik ilik örnekleri incelenmektedir. Aplastik anemide vücudumuzda bulunan alyuvar, akyuvar ve platelet yani trombosit sayıları oldukça düşüktür.

Kemik iliği genellikle kalça kemiğinin arka kısmından alınır ve iki şekilde alınır.

1- Kemik iliği Aspirasyonu: Hastalarda iğne kullanılarak az miktarda sıvı kemik iliği alınır.

2- Biyopsi: Hastalarda özel bir iğne yardımıyla kemik iliği parçası alınır.

Kemik iliği nakli hastanın iliğiyle sağlıklı bir vericinin iliğiyle yer değiştirmesidir. Bilinen kesin tedavi olarak söylense bile hastalarda çeşitlili gösteren sonuçlar nedeniyle kesin tedavi olarak kabul görmemiştir.